Att bli klimatpositiv är en lång process som kräver konsekventa åtgärder.

Det är allt fler företag och privatpersoner som pratar om att de vill bli klimatpositiva. Men vad innebär det egentligen? Det innebär att när ett företag eller privatperson klimatkompenserar för mer än 100% av sina utsläpp. Vi som företag och privatpersoner släpper kontinuerligt ut koldioxid. Det räcker inte enbart att minska på detta utsläpp, är koldioxidutsläppen det enda man fokuserar på så är man istället klimatneutral.

Vi människor måste se till att ytterligare ta bort en del av de utsläpp som redan finns i atmosfären. Genom att göra detta hjälper man miljön att hitta tillbaka till en bra balans som gynnar jorden och dess organismer.

Jordens klimat börjar bli allt varmare och detta beror helt och hållet på människan. Sedan mitten av 1800-talet har medeltemperaturen ökat med nästan en grad. En grad låter inte mycket men det kan ha förödande konsekvenser.

Koldioxiden är klimatets största fiende

Utsläppet av koldioxid är den allra störste boven till klimatförändringarna som just nu sker på jorden. Ökningen av den globala temperaturen leder till att glaciärer smälter och havsnivåer stiger. Detta leder till att väderförhållanden och naturkatastrofer blir mer extrema och i värsta fall resultera i förödande konsekvenser.

Vid klimatförändringar och miljöförstöring drabbas människor och djur mycket hårt. Speciellt de som lever i fattiga länder som inte är utvecklade och är beroende av lokala resurser. Klimatflyktingar blir alltmer vanligt och det är just de som sker när torka och översvämningar förstår fattiga samhällen. Människor flyr idag inte bara från krig, utan även från extrema miljöer.

För att motverka klimatförändringar krävs internationellt samarbete och långsiktiga lösningar. Gemensamma mål måste sättas upp för att minska utsläppen. Nya energilösningar måste uppfinnas för att kunna värna om jordens resurser. Inom Parisavtalet, som är ett internationellt klimatavtal, och Mål 13 i Agenda 2030, har länder åtagit sig att jobba för minskade utsläpp.

Att som företag eller privatperson bli klimatpositiv är just en sådan gemensam lösning.

Klimatpositiv, klimatneutral och klimatsmart

Ni som företag eller du som privatperson har alla möjligheter att bidra till ett bättre klimat. Detta genom att antingen bli klimatneutral eller klimatpositiv. Genom att börja tänka på hur ditt företag hanterar miljöfrågor har du kommit en bit på vägen.

Det finns flera klimatbegrepp som kan vara bra att känna till innan ni börjar er resa.

Klimatneutral

Klimatneutral innebär att du inte alls gör någon påverkan på klimatet. Ditt företag, er produkt eller du som person är klimatneutral. Detta innebär att du inte står för några utsläpp eller växthusgaser. Är man klimatneutral så ”är man bara”, man gör ingen större påverkan.

Genom att gå från klimatneutral till klimatpositiv kräver en del arbete. Det som du kan göra som privatperson eller ni som företag är att:

Klimatkompensera för lika många kilo eller ton koldioxidutsläpp som ni orsakat.

Klimatpositiv

Vill du vara mer än klimatneutral ska du bli klimatpositiv, för en bättre framtid. För att som privatperson eller företag bli klimatpositiv måste du eller ni först bli klimatneutrala. Det blir man först när ni eller du kompenserat för utsläpp som är större än din totala klimatpåverkan. För att bli klimatpositiv inne bär det ett större ansvar. Nyckeln är att kompensera för minst 110 procent av det du eller ni släpper ut. Med andra ord ska ni alltså inte enbart kompensera för era egna utsläpp. Det gäller även att kompensera ytterligare några procent för att tömma atmosfären på koldioxid som tidigare släppts ut.

Klimatsmart

Att vara klimatsmart handlar framförallt om att göra val i vardagen som bidrar till en bättre miljö. Exempel på klimatsmarta val:

  • Handla ekologiskt
  • Äta mer vegetariskt i sin kost
  • Teckna miljövänliga avtal
  • Köra elbil
  • Åka mer kollektivtrafik

Många bäckar små – alla dina klimatsmarta val i vardagen vädrar till att bromsa den globala uppvärmningen.