Lyftkranar tror många är något nytt påfund men sanningen är att de funnits väldigt länge. Det första beviset på att lyftkranar har funnits hittades på en stentavla från första århundradet i Rom där man ser en lyftkran hjälpa till med att bygga ett monument.

principen bakom en lyftkran är något som funnits och används i flera tusen år även om det självklart tillkommit ett par förändringar sedan de först börjades användas. Det är inte samma design och funktionalitet på de nya och moderna lyftkranarna som de antika. Principen bakom är däremot som sagt densamma.

En lyftkran använder sig av ett system av stålvajrar och taljor för att lyfta och sänka själva kranen. Men den egentliga förändringen som tillkommit på de nyare lyftkranarna är möjligheten att lyfta saker och ting mycket högre än tidigare.

Det man vanligtvis tänker på när man tänker på lyftkranar är den modell som kallas för tornkran och uppfanns så sent som på 1960-talet. Den är självbalanserande och gör det möjligt att få den bästa kombinationen av lastförmåga och lyfthöjd. Innan tornkranen var det istället mobilkranen som vanligtvis användes.

Men det finns gott om andra typer av lyftkranar som fungerar efter samma princip men som används för andra ändamål.

Vad skulle vi göra utan lyftkranar?

Redan under medeltiden så användes lyftkranar för att konstruera de katedraler man finner utspridda i Europa. Så utan lyftkranar så skulle mänsklighetens byggmöjligheter vara väldigt begränsade.

Som vi redan har nämnt så har principen bakom lyftkranar funnits i tusentals år men om det inte funnits lyftkranar hade världen inte sett ut på samma sätt. För det hade inte funnits något enkelt sätt att konstruera stora byggnader och troligtvis hade byggnaderna haft ett pyramidliknande utseende.

Även om man hittat ett annat sätt att lyfta upp material på så hade det inte varit lika effektivt och större byggnader hade tagit betydligt längre tid. Något som i slutändan hade begränsat möjligheterna att bygga på höjden.

Så på många sätt kan man egentligen säga att om vi inte känt till principen som opererar lyftkranar så hade mänskligheten varit helt annorlunda. Då man inte kunnat bygga på höjden på samma sätt hade våra städer behövt byggas ut och varit mycket större.

Stora delar av den mark som idag inte används hade varit bebyggd och färre människor hade bott i varje byggnad. Så man får nog säga att lyftkranar och principen bakom har räddat mänskligheten.

Den vanligaste lyftkranen

Den lyftkransmodell vi förknippar med lyftkranar är som sagt tornkranen och som uppfanns på 1960-talet av en svensk. Hans insatser som ledde till utvecklingen av tornkranen har gjort det möjligt att enkelt och snabbt bygga hus och byggnader.

Då en tornkran kan placeras vid ett bygge med en mycket större räckvidd än en mobilkran så skapade det en möjlighet att bygga snabbare och bättre. Framförallt krävs det mindre lyft med en tornkran då den har en större lastförmåga än en mobilkran.

Så när man ser en tornkran mot horisonten så bör man tänka på hur mycket den har gjort och hur mycket den förändrade.